Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2015

Oczywiście, że się kłócimy. Jeżeli dwoje ludzi łączy emocjonalna więź, to musi fermentować. Emocjonalny constans jest niepokojący, bo to by znaczyło, że nic nas już nie łączy.
— Rafał Królikowski
Reposted fromjablkozcynamonem jablkozcynamonem viavoty voty

May 11 2015

Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— Halina Poświatowska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamayamar mayamar
Jedną z najprostszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś, kto zastanawia się,
gdzie jesteśmy kiedy nie wracamy
wieczorem do domu
— M. Mead
Reposted fromtwice twice vialugola lugola
- Wszystko, co mi możesz pomóc, to tylko mnie kochać. Zrobię co będę mógł, żebyś była szczęśliwa.
- Będę szczęśliwa, jeśli Tobie będzie dobrze.
— Marek Hłasko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazapominanie zapominanie
Reposted fromhalucine halucine vialugola lugola

May 09 2015

I am jealous of those who think more deeply, who write better, who draw better, who look better, who live better, who love better than I.
— Sylvia Plath
Reposted fromhazellevesque hazellevesque
8166 561c 390
Reposted fromkattrina kattrina viaszydera szydera

May 03 2015

4472 6880 390

Edvard Munch - Consolation. 

Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viaszydera szydera

April 26 2015

6601 90f8 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamayamar mayamar

April 18 2015

... zamiast tego wszystkiego, mieć pewność.
— Zbigniew Kruszyński
Reposted fromIriss Iriss viazapominanie zapominanie
Instaggram
Reposted fromweightless weightless viazapominanie zapominanie

April 16 2015

7953 0de8 390
Reposted fromczarnakotka22 czarnakotka22 viaszydera szydera

April 13 2015

Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viaszydera szydera
0768 fbdb 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamayamar mayamar

April 12 2015

April 08 2015

5210 876f 390
Reposted fromtwice twice vialugola lugola

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe vialugola lugola
4102 e65b 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl